Materiały promocyjne

Materiały promocyjne Miasta Puławy wydawane są w celach promocji w kraju i za granicą. Udostępniane są one na pisemny wniosek, po akceptacji kierownika komórki ds. promocji i uprzednim zaopiniowaniu zapotrzebowania przez wydział / biuro merytoryczne właściwe ze względu na charakter przedsięwzięcia.

Załączniki do artykułu