Wiosenne uruchomienie tężni solankowej

Foto: Zasoby UM,

Wybudowana w 2019 roku, z inicjatywy mieszkańców miasta w ramach Budżetu Obywatelskiego tężnia solankowa wznowi prace od piątku 7 kwietnia 2023 r.

Korzystanie z tężni jest nieodpłatne i odbywa się na podstawie „Regulaminu korzystania z tężni solankowej”. W tym sezonie tężnia pracować będzie od 9:00 do 20:00. Ze względów technicznych raz w miesiącu nastąpi jednodniowa przerwa w pracy jednego z dwóch obiektów tężni.

Dodatkową atrakcją skweru przy ul. Polnej, oprócz tężni, jest wykonana kilka lat wcześniej siłownia na powietrzu. Obiekt objęty jest monitoringiem miejskim co znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa dla mieszkańców korzystających z jego atrakcji.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TĘŻNI SOLANKOWEJ

 Postanowienia ogólne

 1. Tężnia solankowa jest obiektem ogólnodostępnym, czynnym od 1 kwietnia do 31 października.
 2. Korzystanie z tężni solankowej jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Osoby naruszające porządek publiczny, nierespektujące przepisów regulaminu tężni solankowej lub niestosujące się do zaleceń obsługi obiektu, mogą zostać zmuszone przez służby porządkowe do opuszczenia terenu tężni lub pociągnięci do odpowiedzialności. Przez teren tężni rozumie się utwardzony plac o kształcie koła o promieniu 15 m, na którym zlokalizowana jest tężnia solankowa.
 4. Na terenie tężni solankowej obowiązuje całkowity zakaz:
 5. a) spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających, w tym palenia papierosów
 6. b) wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających,
 7. c) hałaśliwego zachowania, zakłócającego atmosferę wypoczynku i relaksu,
 8. d) wprowadzania i przebywania zwierząt,
 9. e) dewastowania elementów i wyposażenia, stanowiącego integralną część tężni solankowej oraz elementów małej architektury,
 10. f) zaśmiecania terenu oraz wrzucania śmieci do niecki zbiornika solankowego,
 11. g) wlewania płynów do niecki zbiornika solankowego, zwłaszcza napojów, detergentów oraz innych substancji chemicznych,
 12. h) wspinania się po konstrukcji drewnianej tężni solankowej,
 13. i) palenia ognisk oraz używania materiałów pirotechnicznych oraz chemicznych.
 1. Teren tężni jest monitorowany.
 2. Dzieci do ukończenia 7 roku życia mogą przebywać na terenie tężni solankowej wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich
 3. Za dewastację elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości wyposażenia.
 4. Utrzymujący obiekt (zarządca) nie ponosi odpowiedzialności za zgubione na terenie obiektu przedmioty.
 5. Utrzymujący obiekt (zarządca) nie odpowiada za wypadki i kontuzje spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu tężni solankowej oraz poleceń obsługi obiektu.
 6. Ewentualne uwagi dotyczące pracy tężni solankowej należy zgłaszać zarządcy obiektu: Przedsiębiorstwo „Nieruchomości Puławskie” Sp. z o., tel. 81/886 30 63

 

Zasady korzystania z Tężni Solankowej

 1. Osoby korzystające z tężni solankowej są zobowiązane do zapoznania się ze wskazaniami i przeciwwskazaniami do korzystania z tężni.
 2. Czas jednorazowej sesji inhalacyjnej w obrębie wyodrębnionych stref inhalacyjnych tężni solankowej nie powinien przekraczać 45min. Zaleca się korzystanie z sesji 30 min.
 3. Korzystanie z tężni solankowej osób leczących się na choroby przewlekłe powinno być skonsultowane z lekarzem.
 4. Z Tężni Solankowej mogą korzystać jedynie użytkownicy, których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z sesji inhalacyjnych w ramach przedmiotowego obiektu. Każdy użytkownik korzystający z walorów zdrowotnych tężni solankowej, przebywa w jej otoczeniu na własną odpowiedzialność. Zalecana jest wcześniejsza konsultacja medyczna.

 

Główne wskazania do korzystania z tężni to:

 1. Przewlekłe, nawracające stany zapalne górnych i dolnych dróg oddechowych ( astma, POChP)
 2. Skłonność do sezonowych infekcji dróg oddechowych.
 3. Nadciśnienie tętnicze.
 4. Niedoczynność tarczycy
 5. Palenie papierosów.

      Przeciwskazaniami do korzystania z tężnie solankowej to:

 1. Nadwrażliwość na jony zawarte w solance
 2. Zaawansowane postaci astmy i choroby obturacyjnej płuc.
 3. Ostre choroby przebiegające z podwyższoną temperaturą.
 4. Nadczynność tarczycy.
 5. Zaostrzenia choroby wieńcowej, w tym stany po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego.
 6. Gruźlica płuc;
 7. Zaawansowana niewydolność oddechowa.
 8. Zaawansowana niewydolność krążenia.

Telefony alarmowe:

EUROPEJSKI NUMER ALARMOWY 112

STRAŻ MIEJSKA: 986

W tężni wykorzystywana jest sól kłodawska z Kopalni Soli „Kłodawa” S.A. o następującym składzie:

 

Rodzaj składnika

              Zawartość

NaCl

95%

H2O

2%

Ca 2+

0,25%

Mg2+

0,02%

J-

6,7 mg/kg

Części nierozpuszczalne w wodzie

2%