Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Dzień bibliotekarza.jpg
Dzień bibliotekarza.jpg


Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek życzymy wszystkim Bibliotekarzom,

ale przede wszystkim pracownikom Biblioteki Miejskiej w Puławach oraz filii,

samych sukcesów zawodowych, wspaniałych inicjatyw, twórczych pomysłów

i satysfakcji z wykonywanej pracy.

Jednocześnie dziękujemy za spełnianie pięknej, ale trudnej, misji upowszechniania czytelnictwa i kultury słowa

oraz za nieoceniony wkład w życie kulturalne społeczności lokalnej.                                                                                              Paweł Maj

                                                                                                 Prezydent Miasta Puławy