40 lat minęło... jubileusz Zbigniewa Jonaka

Jubileusz Zbigniewa Jonaka
Jubileusz Zbigniewa Jonaka

6 maja w Puławskim Ośrodku Kultury "Dom Chemika" odbył się Koncert jubileuszowy z okazji 40 lat pracy artystycznej Zbigniewa Jonaka.

W koncercie wystąpiła grupa obecnych i dawnych podopiecznych pana Zbigniewa, prezentujących wysoki poziom wykonawczy oraz odnoszących sukcesy w ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach. Podczas jubileuszu zobaczyliśmy także Zespół Baletowy Etiuda.
W trakcie uroczystego koncertu, pan Zbigniew Jonak otrzymał z rąk Przewodniczącej Rady Miasta Puławy Bożeny Krygier oraz Prezydenta Miasta Pawła Maja Odznakę Honorową za Zasługi dla Puław, przyznaną jednogłośnie podczas ostatniej sesji Rady Miasta Puławy.
Prezydent odznaczył ponadto Jubilata Medalem Pamiątkowym Prezydenta Miasta Puławy, który został wręczony przez Przewodniczącą Rady Miasta, Prezydenta oraz Wiceprezydent Miasta Beatę Kozik.
Panu Zbigniewowi dziękujemy za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju naszych młodszych (i starszych) talentów, życząc przy tym kolejnych lat pracy twórczej i sukcesów na scenach polskich i zagranicznych.