Przebudowa drogi gminnej nr 107565L w ul. Kościuszki w Puławach od km 0+000,00 do km 0+407,00

Flaga Polski i Godło Polski
Flaga Polski i Godło Polski

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę drogi gminnej nr 107565L w ul. Kościuszki w Puławach

Program: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Dofinansowanie: 1.273.981,77 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2.547.963,54 zł

Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę istniejącej drogi w ul. Kościuszki na całym jej odcinku. W ramach przedsięwzięcia wymianie będzie podlegać: nawierzchnia drogi i  chodników oraz wykonanie brakujących odcinków chodnika, wykonanie kanalizacji ze studzienkami ściekowymi (wpustami) zlokalizowanymi w całości w jezdni od km 0+000 do km 0+407, w ul. Sowińskiego zlokalizowano zbiornik retencyjny oraz zestaw rozsączajacy wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz studniami.

Nawierzchnia drogi zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania wykonane zostaną przejścia dla pieszych z obustronnymi strefami oczekiwania jedno zwykłe oraz osiem na wyniesionym skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego i z ul. Sowińskiego. W strefie oczekiwania wykonany zostanie jeden rząd żółtych płytek z wypustkami.

Wykonawca: Konsorcjum Firm – Lider: WOD-GAZ T. i B. Sekita Spółka Jawna, Partner: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Puławy Sp. z o.o.

Okres realizacji: 26 maja – 23 października 2023 r.

Ponadto, z programu Rządowego Funduszu Polski Ład wykonane zostanie oświetlenie ulicy - standardowe z oprawami LED, a dodatkowo doświetlające przejścia dla pieszych o innej barwie światła (zimnej).