Rządowy Fundusz Polski Ład - lista projektów

  • Rządowy Fundusz Polski Ład

    Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach

    W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga Miasto Puławy uzyskało na realizację projektu pn. „Przebudowa oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Puławach” dofinansowanie w wysokości – 20 595 735,00 zł co stanowi 90 % wartości całkowitej inwestycji w kwocie 22 884 150,00 zł

  • Polski Ład

    Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach

    W ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza Miasto Puławy uzyskało na realizację projektu pn. „ Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Puławach” dofinansowanie w wysokości – 4 380 617,15 zł co stanowi 95 % wartości całkowitej inwestycji w kwocie 4 611 175,95 zł