Budowa i przebudowa drogi gminnej w ul. Norblina

fundusz-drog3.jpg
fundusz-drog3.jpg

„Budowa i przebudowa drogi gminnej w ul. Norblina w Puławach”

Dofinansowanie -  1 161 079 zł

Całkowita wartość inwestycji: 2 525 519,81 zł

Celem projektu jest  poprawa - uzupełnienie istniejącego układu drogowego, łączącego osiedle z pozostałą częścią miasta.

W ramach zadania zaplanowano  budowę i przebudowę drogi gminnej ul. Norblina,
  od ul. Zabłockiego do ul. Romów, w os. Włostowice:
-  budowa  -  odcinek I -  od stacji TRAFO do ul. Romów I (od km  0+00 do  0+276,70)   

- przebudowa - odcinek  II drogi  - (od km  0+00  do 0+277,45) od skrzyżowania
   z ul. Zabłockiego do  stacji Trafo.

Zakres prac obejmuje drogę o nawierzchni z kostki brukowej, dwustronny chodnik z kostki,  trawniki, nasadzenia drzew oraz krzewów. Ponadto zaplanowano  budowę kanału technologicznego, przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci elektroenergetycznych, przebudowę 3 węzłów wodociągowych, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia drogowego  z oprawami oświetleniowymi LED .

Ponadto, w ramach zadania planowa jest również budowa chodnika w ul. Murarskiej na odcinku od ul. Norblina do ul. Kilińskiego. W zakres prac wchodzą: budowa obustronnego chodnika z kostki brukowej, dojść do posesji, urządzenie trawników, wykonanie nasadzeń drzew oraz krzewów oraz budowa kanału technologicznego i oświetlenia

Wykonawca zadania: P.T.H.U. TRANS-KRUSZ S.C. Dariusz i Grzegorz Niedziela Puławy

Termin wykonania: 21 grudzień 2020 r.

Stan istniejący: