Budowa drogi gminnej ul. Sypniewskiego w Puławach etap I

fundusz dróg.png
fundusz dróg.png

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Dofinansowanie -  706 640,00 zł

Całkowita wartość inwestycji:  1 487 664,26 zł

 

Celem projektu jest  poprawa - uzupełnienie istniejącego układu drogowego w terenach zabudowy mieszkaniowej, skomunikowanie osiedla z pozostałą częścią miasta.

Projekt  zlokalizowany  jest w południowej części Puław,  w terenach zabudowy jednorodzinnej – os. Włostowice. Zakres  budowy  dotyczy pierwszego etapu  budowy  ul. Sypniewskiego,  na odcinku od ul. Kilińskiego (droga zbiorcza) do ul. Powstańców Listopadowych (droga lokalna). Istniejąca tymczasowa nawierzchnia drogi z płyt jest niestabilna oraz dziurawa. Brak chodników powoduje że piesi poruszają się po nieurządzonej, nieoświetlonej jezdni, co stanowi duże zagrożenie dla pieszych i kierowców.
Odcinek drogi nr I – ul. Sypniewskiego - (symbol w miejscowym planie 9 KD), dł. 107 m  – jezdnia o szer.  6 m, klasa drogi – D, kategoria obciążenia ruchem KR 1 , prędkość projektowana 30 km/h, szerokość w liniach rozgraniczających 15 m,  jeden próg zwalniający, włączenie w skrzyżowanie wyniesione w ul. Kilińskiego (zakończenie skrzyżowania wyniesionego ) ,  obustronne chodniki o szer. 2,0 m z kostki brukowej , bezpieczne przejścia dla pieszych, zjazdy do posesji, energooszczędne oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa.
Odcinek drogi nr  2 – ul. Sypniewskiego (symbol w miejscowym planie  8 KD,10 KD,12 KD,
13 KD) o dł. 352 m  – jezdna szer. 5  m, klasa drogi D, kategoria obciążenia ruchem  KR 1, projektowana prędkość 30 km/h, szerokość w liniach rozgraniczających 12,0 m,  próg  zwalniający , obustronne chodniki,  o szer. 2 m z kostki, bezpieczne przejścia dla pieszych, oświetlenie uliczne energooszczędne, kanalizacja deszczowa.
Odcinek drogi nr  3 – ul. Sypniewskiego (symbol w miejscowym planie 11 KD) o dł. 58 m,  jezdna szer. 5  m, klasa drogi D, projektowana prędkość 30 km/h, szerokość w liniach rozgraniczających 11,2 m , obustronne chodniki  o szer. 2 m z kostki brukowej  – 6 cm., oświetlenie uliczne energooszczędne, kanalizacja deszczowa. Odcinek obsługuje tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, odcinek ślepy – dojazdy do nieruchomości.

W ramach budowy ul. Sypniewskiego planowana jest również  budowa odcinka nr  4  - ciągu pieszo – jezdnego, o symbolu w miejscowym planie  1 KDX, o dł. 103 m

Wykonawca zadania: ART. – BRUK Monika Chołody z siedzibą w m. Miłocin/ Nałęczów

Termin wykonania:  czerwiec 2021 r.