Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – Aktywna tablica – dotacja na 2022 rok.

dotacje - tablica.jpg
dotacje - tablica.jpg

Rządowy program "Aktywna tablica" - dotacja na 2022 rok

znaki_strona_www.png

Nazwa zadania: Zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach

Numer i data zawarcia umowy o dofinansowanie: 32/AT/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r.

Okres realizacji zadania: od 17.08.2022 r. do 31.12.2022 r.

Dofinansowanie: 70 000 zł

Całkowita wartość zadania : 87 500 zł

W związku z realizacją przez Miasto Puławy w 2022 r. Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” dla Szkoły Podstawowej nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 11 w Puławach zakupiony zostanie sprzęt, pomoce dydaktyczne, narzędzia do terapii dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.