Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025 – dotacja na rok 2023

logo programu - program czytelnictwa 2.0.jpg
Foto: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa narodowego, logo programu - program czytelnictwa 2.0.jpg

Miasto Puławy otrzymało w roku 2023 wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Logoty programów rzadowych

Miasto Puławy otrzymało w roku 2023 wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” jest wspieranie w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.       

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” finansowany jest w 80% kosztów realizacji zadania z budżetu państwa i 20% ze środków własnych Miasta Puławy.

Poniżej szkoły prowadzone przez Miasto Puławy, które otrzymały wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację powyższego zadania:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Puławach

dofinansowanie w ramach NPRCz  - 12 000 zł
wkład własny – 3 000 zł
całkowity koszt realizacji zadania – 15 000 zł
 

Szkoła Podstawowa nr 3 w Puławach

dofinansowanie w ramach NPRCz  - 12 000 zł
wkład własny – 3 000 zł
całkowity koszt realizacji zadania – 15 000 zł
 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Puławach

dofinansowanie w ramach NPRCz  - 12 000 zł
wkład własny – 3 000 zł
całkowity koszt realizacji zadania – 15 000 zł
 

Szkoła Podstawowa nr 11 w Puławach

dofinansowanie w ramach NPRCz  - 12 000 zł
wkład własny – 3 000 zł
całkowity koszt realizacji zadania – 15 000 zł
 

Ogółem pozyskano wsparcie finansowe z budżetu państwa w wysokości 48 tyś. zł, natomiast łączny wkład własny z budżetu  Miasta Puławy to kwota 12 tyś. zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 60 tyś. zł.