Wsparcie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Foto: Pixabay,

Miasto Puławy otrzymało wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia bibliotek szkolnych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” jest wspieranie w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych.       

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” finansowany jest w 80% kosztów realizacji zadania z budżetu państwa i 20% ze środków własnych Miasta Puławy. Wsparcie finansowe z budżetu państwa to kwota w wysokości 68 tyś. zł, natomiast  z budżetu  Miasta Puławy to kwota ogółem 17 tyś. zł.

Poniżej wykaz placówek wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych przez Miasto Puławy, które otrzymały wsparcie finansowe w formie dotacji na realizację zadania.

 

 

Narodowy program czytelnictwa

Załączniki do artykułu

  • NPRC PDF, 207.1 KB

    Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025