Udział ZSO nr 2 w projekcie Erasmus+

Wizyta w punkcie recyklingu
Wizyta w punkcie recyklingu

Nauczycielki języka angielskiego z ZSO nr 2 w Puławach uczestniczyły w szkoleniach zawodowych na Malcie i we Francji. Szkolenia odbyły się w ramach projektu Erasmus+, z którego korzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, wzajemnie się poznając, dzieląc kompetencjami i doświadczeniami różnych krajów i kultur.

W ramach projektu Erasmus+ dwie nauczycielki języka angielskiego z ZSO nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach uczestniczyły w szkoleniach („21 Century Skills – Gamification, STEAM, Flipped and Coaching” oraz „Including sustainability education In everyday classes with PBL”). Celem uczestnictwa w projekcie była poprawa jakości nauczania poprzez doskonalenie zawodowe i zwiększenie autonomii nauczycieli. Ponadto, poprawa jakości uczenia się oraz zwiększenie autonomiczności i odpowiedzialności uczniów miało być kolejnym rezultatem odbytych szkoleń.


Uczestnictwo w szkoleniach na Malcie i we Francji pozwoliły podnieść nauczycielkom ich kwalifikacje zawodowe i zdobyć umiejętności, które stały się siłą napędową dla innych. Tuż po odbytych warsztatach poprowadziły one własne szkolenia dla grona pedagogicznego z metod i narzędzi, które poznały. W szkole powstała Akademia Rozwoju Kompetencji Nauczycieli, w ramach której została stworzona baza materiałów na zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.


Uderzającym rezultatem projektu jest poprawa jakości pracy szkoły. Nauczyciele chętnie biorą udział w warsztatach wewnętrznych i szkoleniach w ramach podnoszenia swoich kompetencji i kwalifikacji. Warto podkreślić, że dzięki temu uczniowie oceniają szkołę bardzo wysoko, a w lokalnej przestrzeni publicznej szkoła zyskała ogromną popularność ze względu na nastawienie nauczycieli oraz na atmosferę panującą w szkole.


Szkolenia w ramach projektu Erasmus+ wyposażyło uczestniczki w wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną ze współczesną pedagogiką: 12 kompetencji 21 wieku (Kluczowe 4K: kreatywność, komunikacja, kooperacja, krytyczne myślenie + literacy skills tj.: media, technologia i informacja, life skills, tj: elastyczność, przywództwo, inicjatywność, produktywność i umiejętności społeczne. Umiejętności te pozwolą uczniom zdobywać wiedzę w łatwy i przyjemny sposób i umożliwią dobry start w dorosłe życie. Zdjęcia stanowią krótką relację z odbytych szkoleń.