Stypendium specjalne dla studentów

Biret absolwenta studiów
Biret absolwenta studiów

Informujemy, że od 1 kwietnia 2024 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium specjalnego w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach.

Warunkiem koniecznym ubiegania się o przyznanie stypendium jest jednoczesne zamieszkiwanie i studiowanie na terenie miasta Puławy.
Stypendium może być przyznane wybitnie uzdolnionym studentom, którzy spełniają pozostałe kryteria przyznania świadczenia.

Szczegółowe informacje (w tym wysokość średniej uprawniającej do ubiegania się o przyznanie stypendium) znajdują się w Regulaminie przyznawania stypendium dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach stanowiącym załącznik do uchwały nr X/94/19 Rady Miasta Puławy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach zmienionej uchwałą nr XII/120/19 Rady Miasta Puławy z dnia 24 października 2019 r.

Formularz wniosku oraz klauzuli informacyjnej dostępny jest poniżej.

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium oraz podpisane klauzule informacyjne należy składać w terminie do 30 kwietnia 2024 r. za pośrednictwem platformy EPUAP, drogą pocztową na adres Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy lub bezpośrednio w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Puławy.

Załączniki do artykułu

 • wniosek o przyznanie stypendium PDF, 279.17 KB

  Wniosek o przyznanie stypendium

 • klauzula informacyjna PDF, 113.11 KB

  Klauzula informacyjna

 • uchwała nr X.94.19 PDF, 477.46 KB

  Uchwała nr X/94/19 Rady Miasta Puławy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach

 • uchwała nr XII.120.19 PDF, 416.67 KB

  Uchwała nr XII/120/19 Rady Miasta Puławy z dnia 24 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr X/94/19 Rady Miasta Puławy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach