II LO im. Komisji Edukacji Narodowej w rankingu Perspektywy

Foto: Zasoby organizatora,

Miło nam poinformować, że II LO im. Komisji Edukacji Narodowej zajęło 14 miejsce w Lubelskim Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2024 oraz 314 miejsce w Polsce ramach Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2024. W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755). Ranking Liceów i Techników Perspektywy jest oparty wyłącznie na obiektywnych i mierzalnych danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych (baza SIO, dane dotyczące wyników egzaminu maturalnego z OKE, dane z komitetów głównych olimpiad przedmiotowych). Kryteria Rankingu Liceów 2024 to: wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%) oraz sukcesy w olimpiadach (25%). Po raz kolejny w tej kategorii zostały uwzględnione osiągnięcia w olimpiadach międzynarodowych. Kryteria Rankingu Techników 2024 to: sukcesy szkoły w olimpiadach (20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%) oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%).

Serdecznie gratujemy uczniom oraz całemu gronu pedagogicznemu.

Ranking dostępny jest w tym miejscu.