Dzień Kariery Zawodowej w Zespole Szkół Technicznych - 1 marca 2024

Targi Pracy w hali ZST w Puławach
Targi Pracy w hali ZST w Puławach

W hali sportowej ZST 1 marca 2024 r. w godzinach 10.00-13.00 odbędzie się Dzień Kariery Zawodowej. Tego dnia młodzież będzie mogła uzyskać pomoc w podjęciu decyzji edukacyjnych i zawodowych, zdobyć informacje dotyczące dalszej nauki, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rynku pracy, zakładania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, pozyskiwania środków finansowych, kredytów studenckich, metod poszukiwania pracy, zbadania predyspozycji zawodowych, zapoznania się z ofertami pracy lokalnych pracodawców oraz biur pośrednictwa pracy.

Dzień Kariery Zawodowej organizowany jest przez Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Puławach i Lubelską Wojewódzką Komendą OHP. Dzień Kariery Zawodowej odbędzie się w hali sportowej ZST 1 marca 2024 r. w godzinach 10.00-13.00.

Celem przedsięwzięcia objętego Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Starosty Puławskiego, Prezydenta Miasta Puławy, Komendanta Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy OHP jest zaprezentowanie uczniom szkół ponadpodstawowych z Puław i powiatu puławskiego ofert uczelni wyższych, szkół policealnych, instytucji rynku pracy, pracodawców, fundacji, banków.