Finał kampanii Puławy – Czyste Miasto

Foto: canva.com,

W dniu 15 listopada 2022 r. w Pałacu Czartoryskich odbył się uroczysty finał kampanii edukacyjnej Puławy – Czyste Miasto.

W ramach akcji w placówkach oświatowych zorganizowano warsztaty ekologiczne i konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej (przedszkola), konkurs wiedzy ekologicznej (szkoły podstawowe) oraz olimpiadę ekologiczną (licea).

Dzieci z przedszkoli podczas warsztatów dowiedziały się jak należy dbać o otaczające nas środowisko i otrzymały kolorowanki utrwalające wiedzę o prawidłowej segregacji odpadów. W ramach konkursu przygotowały prace plastyczne – najlepiej ocenione zostały nagrodzone upominkami w postaci puzzli ilustrujących zasady prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

W szkołach podstawowych i liceach uczniowie wraz z nauczycielami od początku roku brali aktywny udział w ekologicznych akcjach edukacyjnych. Podjęte przez nich działania są inspiracją dla całego społeczeństwa. Prowadzili selektywną zbiórkę odpadów, w tym również zbiórkę baterii i nakrętek – opiekunowie zadbali, żeby było to poprzedzone odpowiednią instrukcją, organizowali konkursy edukacyjne w swoich szkołach, prowadzili kiermasze ekologicznej żywności, organizowali wycieczki do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach, brali udział w akcjach sprzątania i sadzenia drzew. Przeprowadzone działania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy merytorycznej o ochronie środowiska, którą uczniowie zaprezentowali biorąc udział w konkursach i olimpiadach. Wysoki poziom wiedzy uczniów zrobił ogromne wrażenie na komisji konkursowej – wyłonienie zwycięskich szkół stanowiło nie lada wyzwanie.

Wszystkie szkoły otrzymały nagrody w postaci pomocy dydaktycznych m.in. zestawy doświadczalne z wyposażeniem laboratoryjnym, atlasy multimedialne. Uczniowie biorący udział w konkursie i olimpiadzie otrzymali bony prezentowe do księgarni.

W konkursach wzięły udział: Szkoła Podstawowa nr 2 w Puławach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Puławach, Szkoła Podstawowa nr 5 w Puławach, Szkoła Podstawowa nr 6 w Puławach, Szkoła Podstawowa nr 9 w Puławach, II Liceum Ogólnokształcące w Puławach, III Liceum Ogólnokształcące w Puławach.

I miejsce w kategorii szkoła podstawowa zdobyła Szkoła Podstawowa nr 3 w Puławach

I miejsce w kategorii liceum zdobyło III Liceum Ogólnokształcące w Puławach

Wszystkim uczestnikom i ich opiekunom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, ogromny nakład pracy i poświęcony czas.

Zapraszamy do udziału w kampanii w przyszłym roku!