Europejski Dzień Bez Samochodu 2022

Foto: Zasoby UM,

22 września odbył się Europejski Dzień bez Samochodu zakańczający Europejski Tydzień Mobilności.

Dla uczestników przejazdu rowerowego ulicami Puław na Skwerze Niepodległości przygotowano m.in. program edukacyjny „Urodziny Ziemi”, znakowanie rowerów, pokazy taneczne i kuglarskie, ciepły poczęstunek oraz tort z okazji Urodzin Ziemi.

Dziękujemy Puławskiemu Ośrodkowi Kultury „Dom Chemika”, Komendzie Powiatowej Policji w Puławach, Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach, Panu Pawłowi Rułce, Puławskiej Grupie Rowerowej, placówkom oświatowym, Młodzieżowemu Ośrodkowi Wychowawczemu w Puławach oraz wszystkim uczestnikom za udział w ekologicznej akcji.

Kampanię zorganizowano w celu promowania wszelkich zrównoważonych form mobilności, m.in. transportu publicznego, rowerowego oraz ruchu pieszego. Staramy się zachęcić mieszkańców do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń transportowych i poprawy jakości życia.

Tegoroczne hasło międzynarodowej kampanii brzmiało „Lepsze połączenia”, które oznaczają lepiej skomunikowanych mieszkańców i lepiej skomunikowane miejsca. Temat ten obejmuje każdy aspekt zrównoważonego transportu w środowisku miejskim, koncentrując się na łączeniu ludzi, miejsc, przesyłek towarowych przy wykorzystaniu dostępnych środków oraz w oparciu o efektywne narzędzia planistyczne, w szczególności plany zrównoważonej mobilności miejskiej.