Akcja „Czyste, Zielone Miasta” w Puławach

Foto: Zasoby UM,

17 października, dzięki Stowarzyszeniu Program Czysta Polska oraz stacji Polsat, w Puławach został zrealizowany projekt „Czyste, Zielone Miasta”.

Wspólnie z mieszkańcami, dziećmi z puławskich przedszkoli oraz młodzieżą ze szkół, przeprowadziliśmy kilka akcji ekologicznych na terenie miasta. Przy Leśnej Szkole obok bloków przy ul. Bolesława Prusa, zasadziliśmy w lesie komunalnym krzewy i drzewa przekazane przez Lasy Państwowe. Pojawiliśmy się także na Skwerze Niepodległości i w Parku Czartoryskich, a stamtąd udaliśmy się na skarpę przed blokiem przy ul. Krańcowej 23, którą wzbogaciliśmy o nowe nasadzenia zieleni.

Całą akcję podsumowaliśmy eventem przyrodniczym na Skwerze Niepodległości. Atrakcję zapewnili Urząd Miasta, MPWiK "Wodociągi Puławskie" Spółka z o.o. w Puławach, Nadleśnictwo Puławy, Lasy Państwowe. Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym oraz Zarząd Dróg Miejskich. Właśnie dzięki Zarządowi, w Puławach rozpoczęła się akcja umieszczenia na terenach miejskich domków dla jeży. Na Skwerze Niepodległości postawione zostaną 2 domki. Pozostałych 8 trafi na błonia, skwer św. Jana Pawła II, a także zieleńce i zadrzewienia przy Konopnickiej, Słowackiego, Piłsudskiego i ZSO nr 2.