Szczepienie ochronne lisów

Foto: Canva,

Informujemy, że w dniach od 28 do 30 października 2022 r. na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia przeciwko wściekliźnie wolno żyjących lisów.

 Szczepionka będzie zrzucana z samolotów na kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

· Dawkę szczepionki stanowi blister z płynem, zatopiony w przynęcie o intensywnym zapachu, wielkości około 3 cm.

· Nie wolno dotykać szczepionki.

· Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

· Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem.

· Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii.

· Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę.


*Termin akcji może ulec zmianie, informacje będą na bieżąco aktualizowane na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl i na @LublinWeterynaria.