Informacja Poczty Polskiej o chęci nawiązania współpracy przy prowadzeniu placówki

Czerwono tło z białym napisem Poczta Polska
Foto: Zasoby Poczty Polskiej, Czerwono tło z białym napisem Poczta Polska

Region Sieci w Lublinie informuje, że z dniem 1 lutego 2023 roku, z przyczyn niezależnych od Poczty Polskiej S.A., została zawieszona działalność Agencji Pocztowej Puławy przy ul. Cypriana Kamila Norwida 2. Placówka ta zostanie zlikwidowana.

Na terenie miasta Puławy obecnie funkcjonuje 8 placówek pocztowych, których adresy i czas pracy dostępne są na stronie internetowej Poczty Polskiej S.A.: www.poczta-polska.pl.

W celu utrzymania dostępności do usług na dotychczasowym poziomie widzimy możliwość uruchomienia w mieście dodatkowej placówki. W związku z tym, prosimy o pomoc w znalezieniu podmiotu gospodarczego w Puławach, chętnego do współpracy z Pocztą Polską S.A. w zakresie prowadzenia agencji pocztowej. Wszelkich informacji dotyczących ww. współpracy udziela pracownik Regionu Sieci w Lublinie Pan Andrzej Samólnik, tel. 81 532 11 08.

Załączniki do artykułu