Kwalifikacja wojskowa w 2022 roku

Foto: Zasoby Pixabay,

W okresie od dnia 04 kwietnia do dnia 8 lipca 2022r. przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022r. (Dz.U. z 2022r. poz. 17), w okresie od dnia 04 kwietnia do dnia 8 lipca 2022r. przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa.

Dla mieszkańców gminy Miasto Puławy planowany termin kwalifikacji wojskowej to okres:

od 04 kwietnia do 20 kwietnia 2022 roku

Miejsce kwalifikacji wojskowej – ul. Hugona Kołłątaja 32, Puławy

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej zobowiązani są:

mężczyźni urodzeni w 2003 r. oraz mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy dotychczas nie dopełnili obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W przypadku pytań i wątpliwości można kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Puławy, tel.: 81 458-61-90.