Zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej

MZK Puławy.jpg
MZK Puławy.jpg

Miejski Zakład Komunikacji – Puławy Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 marca br wprowadza zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej.

Nowe rozkłady zostały opracowane na bazie obowiązującego do dnia 28 lutego rozkładu jazdy. Konieczność  przeprowadzenia korekty dotychczasowych rozkładów wynika z  ustaleń jakie zapadły na spotkaniach z przedstawicielami poszczególnych gmin na terenie, których Miejski Zakład Komunikacji-Puławy świadczy  usługę przewozową. W nowym rozkładzie jazdy Miejski Zakład Komunikacji-Puławy stara się uwzględnić oczekiwania pasażerów przy jednoczesnym  dopasowaniu usługi przewozowej do możliwości budżetowych gmin.

Rozkład jazdy MZK.

http://mzk.pulawy.pl/aktualnosci/zmiana-rozkladu-jazdy/