Wsparcie Miasta Puławy dla Powiatu Puławskiego

42725_wsparcie-miasta-pulawy-dla-powiatu-pulawsk_1.jpg
42725_wsparcie-miasta-pulawy-dla-powiatu-pulawsk_1.jpg

Samorząd w swoim zakresie ma wiele obowiązków, jednym z nich jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom. W ramach dbania o bezpieczeństwo puławian Miasto Puławy od lat wspomaga finansowo Powiat Puławski poprzez wsparcie działania służb: Straży Pożarnej oraz Policji, a także zagwarantowanie odpowiednich warunków opieki zdrowotnej. Nadzór nad wspomnianymi obszarami należy do Powiatu Puławskiego.Wsparcie miasta Puławy dla powiatu puławskiego (powiatowa służba zdrowia, Policja, Straż Pożarna, inwestycje drogowe) w ostatnich dziesięciu latach wyniosło 10 248 472,24 zł

Miasto Puławy na przestrzeni ostatnich 10 lat wsparło funkcjonowanie Komendy Powiatowej Policji w Puławach oraz Państwowej Straży Pożarnej w Puławach sumą 623 270 zł. W 2010 roku zakupiono dla PSP w Puławach skokochron, a w 2012 roku samochód rozpoznawczo – ratowniczy ze specjalistycznym sprzętem ratowniczym (kwota dofinansowania 30 000 zł.). W latach 2013 – 2019 służby zyskały m.in. łódź motorową z przyczepą (Straż, 30 000 zł), samochód rozpoznawczy ze sprzętem do likwidacji skażeń chemicznych (Straż, 50 000 zł), 6 radiowozów (Policja, blisko 160 000 zł). Miasto wspierało również działania inwestycyjne puławskiej policji.

W 2020 roku Miasto Puławy przekazało kwotę 100 000 zł dla PSP w Puławach z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Komendy Powiatowej PSP w Puławach”.


Na wsparcie działań inwestycyjnych puławskiej służby zdrowia Miasto przeznaczyło w latach 2010 – 2020 kwotę 5 384 000 zł.

Dzięki środkom finansowym od Miasta Puławy na przestrzeni dekady udało się przeprowadzić m.in. modernizację oddziału Noworodków oraz Położnictwa i Ginekologii wraz z zakupem sprzętu (500 000 zł), obszerną modernizację i zakupy inwestycyjne w 2011 roku za kwotę 710 000 zł, modernizację oddz. Urologii i onkologii urologicznej z blokiem operacyjnym (144 420 zł w 2012 roku), modernizację Przychodni Partyzantów 1 (300 000 zł), Oddziału Intensywnej Terapii - 2 łóżka przeciwodleżynowe, 2 sale pooperacyjne na Chirurgii Ogólnej (250 000 zł), modernizację Poradni Onkologicznej z Pracownią podawania Cytostatyków (245 000 zł), traktu porodowego przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym (500 000 zł), Modernizację Oddz. Noworodkowego wraz z poradnią rozwoju noworodka (500 000 zł), modernizacja Przychodni nr 3 przy ul. Kilińskiego, Przychodni nr 2, Przychodni nr 4, modernizację obiektów SP ZOZ (600 000 zł), doposażenie Oddziału Położniczo-Ginekologicznego SPZOZ - łóżka, szafki przyłóżkowe i przewijaki dla niemowląt (80 000), modernizację oddziałów szpitalnych i zakup sprzętu medycznego przez SP ZOZ w Puławach (392 000 zł).

SP ZOZ w ramach otrzymanych środków finansowych dofinansowuje programy profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom oraz szczepień przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Na ten cel Miasto Puławy przeznaczyło w latach 2010 -2020 kwotę 1 377 415 zł


Wsparcie Miasta Puławy dla Powiatu Puławskiego w latach 2010 – 2020:

2010 rok: pomoc dla PSP Puławy – 21 000 zł, SP ZOZ 557 000 zł, Profilaktyka: 120 000 zł. Razem: 698 000 zł

2011 rok: pomoc dla PSP Puławy – 30 000 zł, SP ZOZ 710 000 zł, Profilaktyka: 94 770 zł. Razem: 834 770 zł.

2012 rok: pomoc dla KPP Puławy – 61 535, 08 zł, SP ZOZ 300 000 zł, Profilaktyka: 146 650 zł. Razem: 508 185, 08 zł

2013 rok: pomoc dla KPP Puławy – 37 500 zł, pomoc dla PSP Puławy – 30 000, SP ZOZ 550 000 zł, Profilaktyka: 154 120 zł. Razem: 771 620 zł

2014 rok: SP ZOZ 745 000 zł, Profilaktyka: 143 036 zł. Razem: 888 036 zł

2015 rok: pomoc dla KPP Puławy – 72 000 zł, pomoc dla PSP Puławy – 50 000, SP ZOZ 750 000 zł, Profilaktyka: 168 997 zł. Razem: 1 040 997 zł

2016 rok: pomoc dla KPP Puławy – 41 217,08 zł, SP ZOZ 1 300 000 zł, Profilaktyka: 199 925 zł. Razem: 1 541 142,08 zł

2017 rok: pomoc dla KPP Puławy – 50 000 zł, SP ZOZ 80 000 zł, Profilaktyka: 102 272 zł. Razem: 232 272 zł

2018 rok: pomoc dla KPP Puławy – 50 000 zł, pomoc dla PSP Puławy – 20 000, Profilaktyka: 77 985 zł. Razem: 147 985 zł.

2019 rok: pomoc dla PSP Puławy – 10 000, Profilaktyka: 36 350 zł. Razem: 46 350 zł.

2020 rok: pomoc dla PSP Puławy – 100 000, SP ZOZ 392 000 zł, Profilaktyka: 133 310 zł. Razem: 625 310 zł.


Wsparcie dla PSP Puławy w latach 2010 – 2020 r.: 261 000 zł

Wsparcie dla KPP Puławy w latach 2010 – 2020 r.: 312 252,16 zł

Wsparcie dla SP ZOZ Puławy w latach 2010 – 2020 r.: 5 384 000 zł

Wsparcie dla SP ZOZ Puławy na profilaktykę w latach 2010 – 2020 r.: 1 377 415 zł

Razem: 7 334 667,16 zł.

Wsparcie dla PSP Puławy, KPP Puławy, SP ZOZ Puławy, profilaktykę oraz inwestycje drogowe w latach 2010 – 2020: 10 248 472,24 zł


Środki na inwestycje drogowe

W latach 2010 – 2016 Miasto Puławy wsparło także budowę kilku inwestycji drogowych w powiecie na łączną kwotę 2 913 805, 08 zł

W 2010 roku wykonano przebudowę ulic Wróblewskiego i Skłodowskiej oraz częściowo ul. Prusa bez oznakowania i drobnych robót wykończeniowych. Kwota: 1 100 000 zł.

W 2012 roku gmina Miasto Puławy udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji budowy ul. Kilińskiego w Puławach w kwocie 49 071,36 zł.

W roku 2013 w budżecie Miasta zabezpieczono i przekazano środki finansowe na budowę ul. Kilińskiego, co stanowiło 50 % wartości wykonanego zadania, zgodnie z podpisaną umową na kwotę 1 242 022,2 zł.

Dodatkowo w 2013 roku przekazano środki jako pomoc finansową na przebudowę ul. Piasecznica, zgodnie z podpisaną umową w kwocie 22 711,52 zł.

W ramach realizacji zadania, w roku 2016 na podstawie zawartej umowy Miasto Puławy przekazało Powiatowi Puławskiemu dotację celową na przebudowę drogi powiatowej nr 2530L Puławy - Skowieszyn – Końskowola w kwocie 500 000 zł.

Wsparcie dla PSP Puławy, KPP Puławy, SP ZOZ Puławy, profilaktykę oraz inwestycje drogowe w latach 2010 – 2020: 10 248 472,24 zł.

Cieszymy się, że jako Miasto Puławy możemy wspierać Powiat Puławski i pracować razem dla dobra i bezpieczeństwa naszych mieszkańców.