Procedura dot. postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Puławy

pies.png
Foto: canva.com, pies.png

„zwierzęta bezdomne", zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2022 r. poz. 572), to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały

  1. Straż Miejska przyjmuje zgłoszenia dotyczące bezdomnych zwierząt z terenu Puław, przeprowadzając w miarę możliwości szczegółowy wywiad (lokalizacja i opis zdarzenia, opis zwierzęcia, dane osoby zgłaszającej).
  2. Funkcjonariusze Straży Miejskiej weryfikują zgłoszenia, korzystając z monitoringu lub dokonując kontroli w terenie (m.in. korzystając z czytnika do identyfikacji psa).
  3. W przypadku braku możliwości weryfikacji zgłoszenia przez Straż Miejską, funkcjonariusz Straży powiadamia Komendę Powiatową Policji w Puławach o konieczności przeprowadzenia kontroli w terenie w celu potwierdzenia zgłoszenia (m.in. korzystając z czytnika do identyfikacji psa).
  4. Straż Miejska lub Policja, po przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszenia, zawiadamia Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Puławach (ZUK), podając wszystkie uzyskane szczegóły dotyczące zdarzenia: do godz. 15.00 – pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt: tel. 667 706 607, po godz. 15.00 – Pracownik Schroniska: 691 979 161.
  5. Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Puławach po zgłoszeniu Straży Miejskiej odławiają bezdomne zwierzę:
    a) w przypadku zwierząt niewymagających natychmiastowej pomocy weterynaryjnej przewożą je do schroniska
    b) w przypadku zwierząt wymagających interwencji weterynaryjnej (np. udzielenie pierwszej pomocy powypadkowej, nagłe zachorowania, ślepe mioty) - przewożą je do zakładu leczniczego, najbliżej położonego od miejsca zdarzenia, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym:

 

Przychodnia dla Zwierząt „Animal-Wet” - Jacek Krasucki
ul. Księżnej Isabelli 3, 24-100 Puławy

pn. - pt.: 8.00 - 19.00,
sob.: 8.00 - 14.00;
telefon: 607 300 644


Przychodnia Weterynaryjna Central Vet - Dr Kinga Pękala
ul. Wróblewskiego 4, 24 - 100 Puławy;

pn. - pt.:8.30 - 16.30,
sob.: 09.00 - 14.00;
telefon: 571 095 380


Puławskie Centrum Weterynaryjne - Łukasz Juszkiewicz
ul. Mościckiego 1, 24-100 Puławy

pn. – pt.: 8:30 - 18:30
sob.: 10.00 - 18.00
niedz.: 11.00-15.00
telefon: 883448446


6. W przypadku umieszczenia w schronisku psa mającego właściciela, pracownik ZUK wydaje psa właścicielowi po otrzymaniu potwierdzenia jego zgłoszenia do Straży Miejskiej. Jednocześnie pracownik ZUK pobiera od właściciela psa opłatę za opiekę nad zwierzęciem w schronisku dla bezdomnych zwierząt w wysokości, określonej w Zarządzeniu Nr A/252/2012 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 grudnia 2012 r.