„Dzień Jeża w Puławach”

„Dzień Jeża w Puławach” tablica 1
„Dzień Jeża w Puławach” tablica 1

Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody w dniu 17 października 2022 r. (poniedziałek) na Skwer Niepodległości do udziału w projekcie „Czyste, Zielone Miasta”, który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Program Czysta Polska oraz udziału w kampanii „Dzień Jeża w Puławach”.

W ramach wydarzenia zaplanowano sprzątanie przez uczestników 2 terenów do wyboru:

  • Las komunalny ul. Bolesława Prusa (zaczynamy przy Leśnej Szkole ul. Bolesława Prusa 5/7), gdzie następnie zasadzimy krzewy i drzewa przekazane przez Lasy Państwowe – godzina 10:00.
  • Skwer Niepodległości i Park Czartoryskich, stamtąd udamy się na skarpę przed blokiem ul. Krańcowa 23 – posadzimy drzewa zakupione przez Miasto – godzina 10:30.

EVENT przyrodniczy na Skwerze Niepodległości rozpocznie się o godzinie 12:30.

W ramach eventu przeprowadzimy warsztaty terenowe dotyczące ochrony jeży w krajobrazie miejskim. Uczestnicy zapoznają się z biologią jeży, przyzwyczajeniami, zagrożeniami i preferencjami. Ustawione zostaną schrony dla jeży (w ilości 2 szt.) wraz z informacyjnymi tabliczkami. Akcja powiązana jest z obchodami Międzynarodowego Dnia Jeża, który obchodzony jest co roku 10 listopada.

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach w nawiązaniu do w/w akcji przygotował schrony dla jeży (10 szt.)
i planuje umieścić je na miejskich terenach zieleni – w parkach i na skwerach, biorąc pod uwagę stwierdzoną obecność jeży w danym miejscu. 

  • Skwer Niepodległości – 2 szt.
  • Błonia – 1 szt.
  • Zadrzewienie przy ul. Konopnickiej – 2 szt.
  • Zadrzewienie przy ul. Słowackiego – 1 szt.
  • Zieleniec przy ul. Słowackiego – 1 szt.
  • Skwer św. Jana Pawła II – 1 szt.
  • Zieleniec przy ul. Piłsudskiego – 1 szt.
  • Zieleniec przy ZSO Nr 2  - 1 szt.

Dodatkowo od kilku lat na wielu skwerach pozostawiana jest celowo część opadłych liści dając możliwość schronienia się jeżom w okresie zimowym.

W celu ochrony miejsc zimowania jeży, zaznaczenia ich obecności w środowisku miejskim  przygotowano tabliczki edukacyjne. Jedne z nich informują o strefie liści dla jeża, naturalnej noclegowni w parku lub na skwerze. Drugie informują o ustawieniu w pobliżu specjalnie wykonanych schronów dla jeży.