Wręczenie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław

Foto: Zasoby UM,

21 marca 2024 r., podczas LXX sesji Rady Miasta Puławy, zostały wręczone Odznaki Honorowe za Zasługi dla Puław.

Na LXIX sesji Rady Miasta Puławy VIII kadencji w dniu 29 lutego 2024 roku, Rada podjęła uchwałę  w sprawie nadania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Puław dla pani Małgorzaty Górskiej-Lenartowicz oraz pana Roberta Ocha. W nawiązaniu do podjętej uchwały, w dniu 21 marca 2024 roku, Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Pani Bożena Krygier i Prezydent Miasta Puławy Pan Paweł Maj oraz Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Puławy Marzanna Pakuła i Wiceprzewodniczący Rady Miasta Puławy Paweł Matras wręczyli przyznane odznaczenia.

Pani Małgorzata Górska - Lenartowicz — nauczyciel dyplomowany i doświadczony dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 10 w Puławach. W swojej pracy nauczyciela oraz w czasie funkcji dyrektora podejmowała wiele inicjatyw i działań,  przedszkole zdecydowanie wyróżnia się pozytywnie w środowisku lokalnym. Jako pierwsza w mieście była inicjatorem nadania imienia placówce przedszkolnej. W odpowiedzi na duże potrzeby społeczne dotyczące dzieci z niepełnosprawnościami 25 lat temu utworzyła oddziały integracyjne w prowadzonym przez nią przedszkolu.

Z jej inicjatywy placówka została kompleksowo przygotowana do prowadzenia zajęć metodą Marii Montessori. Na ten cel w 2010 r., w ramach Kapitału  Ludzkiego, pozyskała ponad pół miliona złotych realizując projekt unijny jako jego lider. W dużym stopniu podniosło to poziom dydaktyczny przedszkola poszerzając ofertę edukacyjną, ale również bardzo wzbogaciło wyposażenie placówki miejskiej. Od 10 lat jest pomysłodawcą i współorganizatorem Sportowej Olimpiady Przedszkolaka, która integruje rokrocznie kilkaset dzieci w wieku przedszkolnym z naszego miasta. Przedszkolaki zapoznają się przy tym z obiektami sportowymi miasta oraz wdrażają do współzawodnictwa i współdziałania. Przy organizacji wydarzenia, pani dyrektor współpracuje z wieloma instytucjami: władzami miejskimi, Klubem Sportowym Pitki Ręcznej Azoty Puławy i Klubem Sportowym Pitki Nożnej „Wisła” Puławy, MZK, MOSiRem itp.

W działalności wychowawczej placówki, którą kieruje oraz społecznej, szczególnie bliska jest jej tematyka patriotyczna. Z jej inicjatywy, a także przy jej współudziale odbywa się wiele działań mających na celu wychowanie dzieci i młodzieży w umiłowaniu ojczyzny i poczuciu tożsamości narodowej. Nadanie sztandaru placówce, którą kieruje, uzyskanie tytułu „Przedszkola młodych patriotów”, udział przedszkola w bardzo licznych konkursach, koncertach, turniejach, akcjach ogólnopolskich, praca wychowawcza wokół patrona, kultywowanie polskich tradycji takich jak organizowanie wspólnych wigilii dla społeczności przedszkolnej i ich rodzin, seniorów, zaproszonych gości, kombatantów. Te wszystkie działania to duży wkład w wychowanie najmłodszych puławian, a jednocześnie rozwój społeczeństwa obywatelskiego naszego miasta.

Pani Małgorzata od wielu lat zajmuje się również pracą społeczną i charytatywną na rzecz społeczności lokalnej. W ramach działalności w organizacjach pozarządowych — Stowarzyszenia Zaangażowania Społecznego, Światowego Związku Żołnierzy AK Koło Puławy, a ostatnio również jako radna Rady Powiatu Puławskiego i przewodnicząca Komisji Edukacji oraz Kultury i Promocji, nawiązała ścisłą współpracę ze szkołami podstawowymi i średnimi w Puławach. Organizuje dla nich prelekcje, spotkania ze świadkami historii, publicystami, promuje książki i publikacje o tematyce historycznej, propagując przy tym Żołnierzy Niezłomnych, bohaterów z terenu Lubelszczyzny. Dla młodego pokolenia dwukrotnie zorganizowała występ Teatru Nie teraz z Tamowa ze sztuką „Powrót Norwida, Wyklęty Niezłomny”, który obejrzało tysiące uczniów. Dla mieszkańców miasta organizowała wiele spotkań otwartych z publicystami, dziennikarzami, osobami zasłużonymi dla naszej ojczyzny oraz bieżącej polityki. Wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej oraz parafii Miłosierdzia Bożego organizowała wystawy m.in. Ostatnia droga Księdza Jerzego, czy Stan wojenny 1981-83. Przy tej okazji odbywały się koncerty Pawła Piekarczyka czy też Lecha Makowieckiego.

Pani Małgorzata Górska-Lenartowicz była organizatorem pięciu edycji Festiwalu historycznego poetycko-muzycznego „Żołnierze Wyklęci zawsze w naszej pamięci", który cieszył się uznaniem młodzieży i nauczycieli nie tylko w środowisku naszego miasta ale i regionu. Dla mieszkańców Puław organizuje i promuje wystawy plenerowe o tematyce historycznej m.in. Marian Bernaciak ps Orlik, Podziemie Niepodległościowe na terenie Lubelszczyzny, Polskie drogi do wolności", które znajdują swoje wernisaże również w placówkach kultury naszego miasta. Jest współorganizatorem uroczystości patriotycznych w naszym mieście m.in. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz pod pomnikiem pomordowanych na wale wiślanym w Puławach.

Ściśle współpracuje również z Fundacjami i stowarzyszeniami zajmującymi się dziećmi z niepełnosprawnościami, angażuje się w działalność Koła Caritas przy Kościele Miłosierdzia Bożego. Bardzo dużo casu poświęca również pomocy zwierzętom organizując dla nich pokarm i szukając odpowiedzialnych właścicieli. Pani Małgorzata to bardzo wrażliwa osoba a dobro człowieka i pomoc drugiej osobie to jej priorytet zaś praca jako pedagog to jej pasja i powołanie.

Robert Och  — Historyk z wykształcenia (historia na KUL-u), historyk-regionalista z zamiłowania, prezes Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowych, nauczyciel historii i dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.
Popularyzator historii regionalnej, który ma w swoim dorobku ponad sto pięćdziesiąt artykułów drukowanych w lokalnych wydawnictwach (m.in. Echo Końskowoli, Głos Ziemi Puławskiej, Tygodnik Powiśla, Studia Puławskie, Kwartalnik Społeczno-Historyczny PTTN, Teraz Puławy).

Na podstawie rozmów z Robertem Ochem i Mikołajem Spózem w latach 2012- 2016 w tygodniku „Teraz Puławy" ukazało się ponad sto artykułów na temat historii Puław i okolic. Autor kilku biografii nauczycieli puławskich zamieszczonych w wydawnictwie Muzeum Oświatowego w Puławach pod nazwą „Biografie nauczycieli regionu puławskiego". Współautor „Przewodnika po Ziemi Puławskiej' i książki „Kontruderzenie znad Wieprza. Historia i Pamięć".

Był członkiem redakcji kilku puławskich wydawnictw: „Listu Parafialnego", „Kwartalnika Społeczno-Historycznego PTTN" i „Wspólnoty puławskiej" -pisma parafii puławskich. Autor 7 autorskich wystaw organizowanych przez Centralną Bibliotekę Rolniczą o/Puławy, POK „Dom Chemika, Muzeum Oświatowe, Urząd Miasta Puławy. Były to m.in.: Wisła w dziejach Puław, Józef Piłsudski w Puławach, Oni walczyli o Niepodległą, 150 rocznica wybuchu powstania styczniowego, Mieszkańcy Ziemi Puławskiej na frontach II wojny światowej.

Autor scenariusza do sztuki „Adam Chmielowski - Niedokończona historia 1863...". Sztuka grana była przez Puławski Teatr Amatorów. Swoją wiedzą dzielił się z mieszkańcami Puław na spotkaniach organizowanych m.in. przez Klub Historyczny „Grot" (Puławianie w powstaniach śląskich), Uniwersytet Trzeciego Wieku (Puławianie na frontach II wojny światowej), Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej (Wrzesień 1939 r. w Puławach), Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych (Krzyże i kapliczki w powiecie puławskim), Starostwo Puławskie (Wybory parlamentarne 4.VI.1989 r.). Współorganizator III i IV Turnieju Wiedzy o Regionie Puławskim organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Puławach. Od kilkunastu lat jest organizatorem corocznych uroczystości upamiętniających mord Polaków na wale wiślanym dokonany przez Niemców 17.01.1944 r., wybuch powstania styczniowego oraz agresję Związku Sowieckiego na Polskę 17.IX.1939 r.

Aktywny uczestnik prac na cmentarzu włostowickim mających na celu ratowanie najstarszych nagrobków. Jego pomysłem jest akcja umieszczania w cokole pomnika Św. Brata Alberta ziemi przywożonej z mogił i pól bitewnych powstania styczniowego.
W latach 2005-2006 członek Rady Programowej Obchodów 100-lecia nadania praw miejskich miastu Puławy. W latach 2017-2022 członek Komisji Odznaki Honorowej Zasłużony dla Powiatu Puławskiego.

Za swoją dotychczasową działalność społeczną został uhonorowany:
1. Nagroda Starosty Puławskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury (2016, 2020)
2. Odznaka Honorowa „Działacz opozycji antykomunistycznej" ( w latach 80. założył w Puławach koło samokształceniowe „Kuźnica" skupiające uczniów szkół średnich z Puław i Klementowic, następnie w czasach studiów był szefem Ruchu Młodzieży Niezależnej w Lublinie).
3. Srebrna Odznaka Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność» za zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania oraz pracy związkowej.
4. Srebrna Odznaka „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży"