Ostatnie posiedzenie Radnych VIII kadencji

Prezydent Miasta Puławy z Radnymi.
Prezydent Miasta Puławy z Radnymi.

W czwartek 25 kwietnia 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy odbyła się LXXI sesja Rady Miasta Puławy, która była jednocześnie ostatnim posiedzeniem radnych VIII kadencji.

Pierwsza sesja Rady Miasta Puławy VIII kadencji odbyła się 22 listopada 2018 roku. W jej trakcie zaprzysiężono nowo wybranego Prezydenta Miasta Puławy Pawła Maja, a na Przewodniczą Rady Miasta Puławy wybrano Bożenę Krygier.

Podczas ostatniej LXXI sesji RM, po podjęciu uchwał dotyczących wielu obszarów naszego miasta, miała miejsce uroczysta część poświęcona podsumowaniu mijającej kadencji.

Przewodnicząca Rady Miasta Puławy Bożena Krygier podziękowała w imieniu Rady wszystkim za dotychczasową współpracę, życząc Prezydentowi Pawłowi Majowi, radnym, pracownikom spółek, urzędu oraz jednostek miejskich, aby kolejna kadencja przyniosła wiele dobrego dla naszego miasta i jego mieszkańców. Ponadto Przewodnicząca Rady Miasta Bożena Krygier, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Puławy Marzanna Pakuła i Paweł Matras wraz z Prezydentem Miasta Puławy Pawłem Majem złożyli sobie wzajemne podziękowania za współpracę w mijającej kadencji 2018- 2024, które przekazali także na ręce Radnych.

 Następnie Przewodnicząca Rady Miasta wraz z Prezydentem Miasta i Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta wręczyli podziękowania za współpracę w mijającej kadencji 2018- 2024 z życzeniami dalszych sukcesów w życiu osobistym i zawodowym dla:

 - Sekretarz, Skarbnik, Wiceprezydentów VIII kadencji, radnych Rady Miasta Puławy VIII kadencji, Dyrektora SPZOZ, Prezesów spółek komunalnych, Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich, Dyrektora POK „ Dom Chemika”, Dyrektora MOSiR, Dyrektora Biblioteki Miejskiej, Dyrektora Muzeum Czartoryskich, Dyrektora MOPS, Dyrektora ŚDS, Dyrektora ZDDPS, Dyrektorów szkół i przedszkoli, Zastępcy Skarbnika Miasta, Towarzystwa Pomocy Brata Alberta, kierowników wydziałów urzędu miasta, radcy prawnego urzędu miasta, Komendanta Powiatowej Policji w Puławach, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej, Komendanta Straży Miejskiej, Przewodniczącej Młodzieżowej Rady Miasta, informatyków urzędu miasta, Dyrektor CUW, kierownik i pracowników Biura Rady Miasta oraz wszystkich pracowników i mieszkańców miasta Puławy.

 Radę Miasta Puławy VIII kadencji tworzyli:

Krygier Bożena – Przewodnicząca Rady Miasta

Pakuła Marzanna- Wiceprzewodnicząca Rady Miasta

Matras Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Miasta 

Bińczak Grzegorz

Cytryński Mariusz

Czeżyk Ignacy

Grobel Janusz

Jarząbek Halina

Jaworska Lilianna

Kędziora Anna

Kowalczyk Waldemar

Kozik Beata- do 11 października  2020 r.

Kraszewski Tomasz  

Kuszyk Andrzej

Seredyn Sławomir

Smolak Ryszard

Szymańska Elżbieta

Ścibior Ryszard

Śmich Michał

Wójcik Ewa

Zakrzewski Michał

Zięcina Kamil -  od 26 listopada 2020 r.