80. rocznica powstania Armii Krajowej

Foto: Instytut Pamięci Narodowej,

Dzisiaj obchodzimy 80 rocznicę powstania Armii Krajowej.

Dzisiaj obchodzimy 80 rocznicę powstania Armii Krajowej. 14 lutego 1942 roku Wódz Naczelny gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową (AK). Armia Krajowa była jedną z największych i najlepiej zorganizowanych konspiracyjnych organizacji wojskowych walczących z niemieckim okupantem. W chwili największej zdolności bojowej, wiosną 1944 roku, siły Armii Krajowej liczyły około 400 000 osób żołnierzy i oficerów.

Armia Krajowa wywodziła się ze Związku Walki Zbrojnej i Polskiego Związku Powstańczego, ale w skład jej weszło wiele mniejszych organizacji, m.in.:

Narodowa Organizacja Wojskowa (SN) – od 1942 (częściowo),

Komenda Obrońców Polski – od lutego 1942 (częściowo),

Konfederacja Narodu – od sierpnia 1943,

Narodowe Siły Zbrojne – od 1944 (częściowo),

Bataliony Chłopskie (CKRL) – od 1943 (częściowo),

Gwardia Ludowa WRN[a] (PPS-WRN) – od 1940[b] (autonomiczna)

Unia (SP) – od 1942

Socjalistyczna Organizacja Bojowa (PPS-WRN) – od 1943 (autonomiczna)