Miejski Program Stypendialny dla studentów

miejski  program stypendialny dla najzdolniejszych.jpg
miejski program stypendialny dla najzdolniejszych.jpg

Informujemy, że w ramach realizowanego w naszym mieście Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie stypendium specjalnego oraz stypendium rocznego.
Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdują się w Regulaminie przyznawania stypendium dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr X/94/19 Rady Miasta Puławy z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach zmienionej Uchwałą nr XII/120/19 Rady Miasta Puławy z dnia 24 października 2019 r.

Studenci ubiegający się o przyznanie obu stypendiów składają osobny wniosek do każdego stypendium.

Formularz wniosku oraz klauzuli informacyjnej.

Wypełnione wnioski o przyznanie stypendiów wraz z klauzulą informacyjną należy składać w terminie do 31 października 2020 r. za pośrednictwem platformy EPUAP, drogą pocztową na adres Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy lub korzystając ze specjalnie przygotowanej skrzynki, która znajduje się w sali obsługi interesantów Urzędu Miasta Puławy (wejście od strony Sądu Rejonowego).