Powstanie styczniowe w drzeworytach z 1863 roku

Obraz przedstawiający powstańców z bronią
Foto: Artur Grottger, Obraz przedstawiający powstańców z bronią

Biblioteka Miejska w Puławach zaprasza 23 stycznia o godz. 17.00 na otwarcie wystawy „Powstanie styczniowe w drzeworytach z 1863 roku”.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie 40 rycin przedstawiających rzeczywistość Powstania styczniowego: sceny bitewne i rodzajowe oraz portrety dowódców, które były publikowane w prasie francuskiej popierającej dążenia niepodległościowe Polski, głównie w „L`Illustration. Journal Universel” i „Le Monde Illustre”. Wystawę uzupełni komentarz puławskiego historyka Roberta Ocha, który nakreśli rys historyczny przebiegu powstania styczniowego z uwzględnieniem roli i działań jakie miały miejsce na ziemi puławskiej. Podczas wernisażu dostępne będą także pamiątkowe pocztówki przedstawiające sceny z powstania wpisane w lokalny krajobraz, namalowane przez Jarosława Sima specjalnie na tę okoliczność. Ryciny prezentowane na wystawie pochodzą z prywatnej kolekcji Krzysztofa Strzeleckiego, który od lat zajmuje się poszukiwaniem pamiątek i śladów z powstania, i którego znaleziska znajdują się w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz na stałej ekspozycji w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie.