Obchody 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Foto: Zasoby UM,

22 stycznia w Parafii św. Brata Alberta odbyły się uroczystości z okazji 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Po mszy świętej przy pomniku św. Brata Alberta złożono kwiaty oraz zapalono znicze. Złożono także ziemię z powstańczej mogiły Francesca Nullo w cokole pomnika. Organizatorem obchodów było Puławskie Towarzystwo Tradycji Narodowych.