Wyłoniono wykonawcę drogi na ul. Powstańców Listopadowych

Płyty betonowe na ul. Powstańców Listopadowych
Płyty betonowe na ul. Powstańców Listopadowych

Zarząd Dróg Miejskich w Puławach zakończył przetarg na budowę drogi na ul. Powstańców Listopadowych, dofinansowaną ze środków rządowych. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert. Budowę zrealizuje konsorcjum firm na czele z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Puławy.

Na realizację budowy ul. Powstańców Listopadowych zabezpieczono 6 700 000 zł, wraz z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Oferty na budowę drogi zgłosiło 6 podmiotów. Wybrano najkorzystniejszą ofertę w wysokości 5 013 093 zł i 72-miesięcznym okresem gwarancji.

Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy w kwietniu. Na sfinalizowanie budowy będzie mieć 16 miesięcy od dnia podpisania umowy, z przerwą zimową od 01.12.2024 r. do 01.04.2025 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na platformie zamówień publicznych.

 

Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych

W ramach zamówienia ma zostać wykonana nowa droga o długości około 688 metrów. Projektowany odcinek przebiega od ronda z ul. Kościka do ul. Pięknej. Obecnie w tym miejscu dominuje nawierzchnia z płyt drogowych betonowych i nawierzchnia gruntowa.  Do tego powstanie nowe oświetlenie drogowe, oznakowanie poziome i pionowe, zjazdy, chodniki oraz droga rowerowa.

Planowana inwestycja stanowi kontynuację budowy drogi w południowej części miasta, gdzie intensywnie rozwija się zabudowa mieszkaniowa. Ul. Powstańców Listopadowych jest częścią tworzonego nowego połączenia tej dzielnicy z pozostałą częścią miasta, co pozwala odciążyć ul. Włostowicką z nadmiernego ruchu i sprzyja tworzeniu bezpiecznych stref zamieszkania.

Projekt „Budowa drogi w ul. Powstańców Listopadowych nr 107668L od km 0+792 do km 1+480 w Puławach” uzyskał 3 962 700,68 zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (całość projektu, 6 604 501,14 zł, wkład własny: 2 641 800,46 zł, 60%).