Informacja o wynikach postępowania ofertowego na usługę nadzoru i utrzymania miejsc pamięci narodowej

Zdjęcie poglądowe - fragment pomnika - dłoń z kwiatem róży
Zdjęcie poglądowe - fragment pomnika - dłoń z kwiatem róży

Miasto Puławy zakończyło postępowanie w związku z zapytaniem ofertowym na świadczenie usługi nadzoru i utrzymania miejsc pamięci narodowej.

Miasto Puławy informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania na świadczenie usługi nadzoru i utrzymania miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie miasta Puławy w 2024 roku najkorzystniejsza oferta wpłynęła od Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. ul. Dęblińska 2, 24-100 Puławy.

Oferowany koszt wykonania usługi to kwota 34.995,67 zł brutto. Łącznie w ramach prowadzonego postępowania wpłynęła 1 oferta.