Fundusze UE: podpisanie porozumienia między gminami

Foto: Zasoby UM,

Przed naszym regionem po raz kolejny pojawiła się mozliwość pozyskania funduszy unijnych na rozwój w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2021-2027 oraz uzasadniona potrzeba wypracowania nowego modelu współpracy polegającego na planowaniu i realizacji dalszego rozwoju naszego obszaru sprawiła, że dalej jako samorządy chcemy robić to razem.

Nasze planowane działania wpisują się wprost w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego, gdzie to samorządy mają współtworzyć najistotniejsze przedsięwzięcia rozwojowe, które powinny mieć charakter zintegrowanego podejścia terytorialnego.

25 maja zawarliśmy nowe porozumienie określające zasady współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Puławy. Naszymi partnerami są gminy: Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Żyrzyn i Gmina Puławy.

Dzięki temu porozumieniu będziemy mogli przystąpić do opracowania wspólnych dokumentów strategicznych MOF np. strategii ponadlokalnej, planu wykonawczego ZIT, które będą stanowiły podstawę realizacji nowych projektów w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027. Zgodnie z informacją przekazaną przez Pana Marszałka  na realizację ZIT mamy otrzymać łączne dofinansowanie w wysokości 13.821.385,00 EURO, z czego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotę 12.490.089,00 EURO oraz Europejskiego Funduszu Społecznego kwotę 1.331.296,00 EURO.

Wśród realizacji poszczególnych celów planujemy m.in. projekt wsparcia przedsiębiorczości dla wszystkich gmin realizowany przez Puławski Park Naukowo – Technologiczny, instalację paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, zakup taboru niskoemisyjnego przez MZK, budowę przystanku-dworca przesiadkowego na terenie dawnego dworca PKS, modernizację oświetlenia ulicznego na energooszczędne, modernizację szkolnych pracowni przedmiotowych, przebudowę parkingu i innej infrastruktury na terenie Mariny Puławy, przedłużenie bulwaru nadwiślańskiego na odcinku od nowej przeprawy mostowej do ujścia na rzece Kurówce oraz oznakowanie szlaków turystycznych.