Duża inwestycja OPEC w unowocześnianie sieci przesyłu ciepła

Wymiana rur sieci przesyłu ciepła OPEC
Wymiana rur sieci przesyłu ciepła OPEC

W najbliższych latach OPEC planuje przeprowadzenie wielomilionowej inwestycji, która ma na celu unowocześnienie sieci cieplnej w mieście i poprawę jej wydajności. Dzięki realizacji tego projektu przesył ciepła będzie wydajniejszy i mniej awaryjny, jakość powietrza w mieście poprawi się, a mieszkańcy zapłacą niższe rachunki (dzięki niższym opłatom dystrybucyjnym).

Blisko 35 milionów złotych ma kosztować duży projekt pod nazwą „Poprawa efektywności pracy sieci cieplnej poprzez likwidację węzłów grupowych i wymianę odcinków osiedlowej sieci cieplnej wykonanych w technologii pianobetonu w latach 2024-2027”. Zdaniem władz spółki w miejskim systemie przesyłu ciepła udział nowoczesnych preizolowanych sieci jest wciąż zbyt mały, co przekłada się na niższą efetkywność. Z tego względu OPEC w kolejnych latach chce inwestować w modernizację infrastruktury do przesyłu ciepła.

 

W ramach omawianego projektu zaplanowano prace w następujących lokalizacjach:

 • Węzły grupowe W-1 (ul. Na Stoku 1) i W-2 (ul. Sikorskiego 2)
 • Zmiana podłączenia budynku przy ul. Lubelskiej 18
 • Węzły grupowe ul. Grota Roweckiego 4, ul. Grota Roweckiego 10 i ul. Gościnczyk 11
 • Węzły grupowe ul. Kołłątaja 38 i ul. Kołłątaja 48
 • Węzeł grupowy ul. Kościuszki 6
 • Węzeł grupowy Al. Mała 4
 • Węzeł grupowy ul. Norwida 8
 • Węzeł grupowy ul. Olszewskiego 3
 • Węzeł grupowy ul. Wróblewskiego 9
 • Węzeł grupowy ul. Niemcewicza 11
 • Węzeł grupowy ul. Niemcewicza 3
 • Węzeł grupowy ul. Polna 29
 • Węzeł grupowy ul. Centralna 9
 • Węzeł grupowy ul. Piłsudskiego 14
 • Wymiana sieci cieplnej w pianobetonie na odcinku około 1,6 km

 

Realizacja zadania zapewni:

 • Podniesienie efektywności przesyłu ciepła.
 • Poprzez wymianę starej sieci na nowoczesną wykonaną w technologii rur preizolowanych oraz zmianę parametrów pracy sieci ograniczymy starty energii cieplnej na przesyle i straty czynnika grzewczego. W wyniku realizacji inwestycji znacznie zwiększy się efektywność systemu ciepłowniczego Puław.
 • Bezpieczeństwo dostaw ciepła do mieszkańców miasta Puławy.
 • Wykonana modernizacja systemu ciepłowniczego Puław zapewni bezpieczeństwo zasilania oraz ciągłość dostawy ciepła.
 • Poprawę jakości powietrza na terenie miasta Puławy oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery.
 • Obniżenie wartości rachunków wynikających z opłat dystrybucyjnych
 • Zwiększenie możliwości finansowych i wykonawczych spółki OPEC, co pozwoli realizować w przyszłości kolejne ambitne cele, m.in. drugostronne zasilanie miasta na terenach mniej zurbanizowanych czy samodzielną produkcję ciepła przez OPEC ze źródeł odnawialnych.