Jestem świadomy, jestem bezpieczny - podsumowanie konkursu

2 miejsce plakat Małgorzata Wolska SP 3
2 miejsce plakat Małgorzata Wolska SP 3

25 kwietnia odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji międzyszkolnego konkursu pod nazwą „Jestem świadomy – jestem bezpieczny”, który odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Puławy, Starosty Puławskiego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Puławach.

Celem konkursu było między innymi kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw i zachowań prozdrowotnych, a także zwrócenie uwagi na mądre i odpowiedzialne spędzanie czasu wolnego. Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane było zarówno do szkół podstawowych, jak i szkół ponadpodstawowych. Uczniowie mieli okazję wykazać się talentami literackimi, plastycznymi oraz sprawdzić swoją wiedzę.

Do konkursu przystąpiło wiele szkół, a komisja konkursowa podkreślała wysoki poziom zgłoszonych prac i dużą wiedzę uczniów.

Organizatorami wydarzenia byli: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 i Zespół Szkół Technicznych, którym dziękujemy za zaangażowanie i przygotowanie uczniów. Laureatom oraz wszystkim biorącym udział serdecznie gratulujemy.