Puławskie Centrum Przedsiębiorczości: środki dla przedsiębiorców

Foto: Zasoby UM,

„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” jeszcze tylko do grudnia 2023 r. posiada wolne środki dla przedsiębiorców w ramach Pożyczki małej. Maksymalna wartość pożyczki dla jednego MSP wynosi 250 000 zł, oprocentowanie już od 3,18%.

Maksymalna wartość pożyczki dla jednego MSP wynosi 250 000 zł, z okresem spłaty nie dłuższym niż 60 miesięcy od dnia jej uruchomienia, z karencją w spłacie kapitału wynoszącym maksymalnie 6 miesięcy od dnia jej uruchomienia. Oprocentowanie już od 3,18%.

Środki z pożyczki mogą być przeznaczone na:

  • Założenie nowego zakładu
  • Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu
  • Dywersyfikację produkcji poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych
  • Zasadniczą zmianę procesu produkcyjnego zakładu
  • Stworzenie doposażenie infrastruktury przedsiębiorstwa w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/ usług
  • Zastosowanie nowoczesnej technologii
  • Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej

Pożyczka udzielana przez Fundusz Pożyczkowy może być oprocentowana

a. Na warunkach korzystniejsze niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis z oprocentowaniem od 3,18%
b. Na warunkach rynkowych

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w tym miejscu.