Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku

kwalifikacja wojskowa
kwalifikacja wojskowa

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku

KWALIFIKACJA WOJSKOWA W 2024 ROKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2023r.  w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024r. w okresie od dnia 1 lutego do dnia 30 kwietnia 2024r. przeprowadzona będzie kwalifikacja wojskowa na terenie kraju.

Dla mieszkańców Miasta Puławy planowany termin kwalifikacji wojskowej to okres:

od 23 lutego do 14 marca 2024 roku

Miejsce kwalifikacji wojskowej – ul. Hugona Kołłątaja 32, Puławy.

Kwalifikacja wojskowa jest procesem cyklicznym. Przeprowadzana jest co roku.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2024 roku zobowiązani są:

mężczyźni urodzeni w 2005 r., tzw. „rocznik podstawowy”;
mężczyźni urodzeni w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia;
kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej;
osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
W przypadku pytań i wątpliwości można kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Puławy pod numerem tel.: 81 458-61-90, 81 458-61-88.

 

Załączniki do artykułu