Awaria kolektora sanitarnego w ulicy Komunalnej

KOMUNIKAT

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Wodociągi Puławskie” Spółka z o.o. w Puławach informuje, że dzisiaj w godzinach rannych doszło do awarii kolektora sanitarnego DN 1200 w ulicy Komunalnej, który odprowadza ścieki wszystkie ścieki z Aglomeracji Puławy
do miejskiej oczyszczalni ścieków. Przyczyny awarii jeszcze nie są znane.

Podjęliśmy wszelkie działania, aby jak najszybciej usunąć awarię. W związku z tym, przepompowujemy ścieki do oczyszczalni ścieków tymczasowym rurociągiem. Awaria kanału nie stwarza zagrożenia dla mieszkańców Aglomeracji Puławy i środowiska. Prace naprawcze są objęte najwyższym priorytetem działania. O zdarzeniu został poinformowany Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Puławy oraz zostały poinformowane właściwe służby środowiskowe.
O usunięciu awarii poinformujemy Państwa osobnym komunikatem.

Bieżące informacje w tej sprawie dostępne są na stronie https://mpwik.pulawy.pl/aktualnosci.html